งานวิชาการ  
      งานบุคคล  
      งานงบประมาณ  
      งานบริหารทั่วไป  
      เนตรนารี - ยุวกาชาด  
      โสตทัศน์  
      แนะแนว  
      วงโยธวาทิต  
      ห้องสมุด  
      ชุมนุม  
      งานธนาคารโรงเรียน  
 
 
 
 
 

   ประกาศ : รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถ   
   [ รายละเอียด ]

    ประกาศผลการเรียนในระบบ PS-School และ SGS ภาคเรียนที่ 1/2562   
( หากหน้าฟีดข่าวนี้ตกลงไปแล้วหาข่าวไม่เจอ ให้ไปที่ลิงค์ด้านขวาล่างของเพจ )
[ รายละเอียด PS School ]   [ รายละเอียด SGS ]


   ประกาศ : รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวสอนภาษาจีน
   [ รายละเอียด ]


   ประกาศ : รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา
   [ รายละเอียด ]


   กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
   [ รายละเอียด ]


   ขอเชิญร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการด้านคอมพิวเตอร์ วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562
   ติดต่อขอสมัครได้ที่งานศูนย์คอมพิวเตอร์ ห้องปรีชาสุข ก่อนเวลา 14.00 น.


   ขอเชิญร่วมพิธีไหว้ครูดนตรีไทยและนาฏศิลป์ วันที่ 22 สิงหาคม 2562


   ประกาศ : ขอเชิญประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
   วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2562   ให้นักเรียนตรวจสอบการลงทะเบียนเลือกชุมนุมระบบออนไลน์
   [ รายละเอียด ]


   รายงานผลการเปิดการประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงเรียน
   [ รายละเอียด ]   ประกาศ : รับสมัครพนักงานขับรถ 1 อัตรา  22 พฤษภาคม 2562
   [ รายละเอียด ]


   ประกาศ : การประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงเรียน
   [ รายละเอียด ]   ตารางเรียนปีการศึกษา 1-2562
   [ รายละเอียด ]


   ประกาศ : ผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานเหมาบริการ
   [ ตำแหน่งพนักงานขับรถ ]
   [ ตำแหน่งแม่บ้าน ]   [ พนักงานคุมเครื่องล้างจาน ]


   ประกาศ : รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อเป็นพนักงานเหมาบริการ
   [ พนักงานขับรถ ]   [ พนักงานคุมเครื่องล้างจาน ]


   ประกาศ : รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานเหมาบริการ 3 ตำแหน่ง (หลายอัตรา)
   [ ตำแหน่งพนักงานขับรถ ]
   [ ตำแหน่งพนักงานคุมเครื่องล้างจาน ]   [ ตำแหน่งแม่บ้าน ]
   [ ประกาศพนักงานขับรถ ]

   ประกาศ : ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ  ปีการศึกษา 2562
   [ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ]    
[ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ]


   ประกาศ : การจัดซื้อกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุนักเรียน ปีการศึกษา 2562
   
[ รายละเอียด ]


   เอกสารเรื่อง "ชุดฝึกปฏิบัติและใบงาน"
   [ เอกสาร PDF ]   [ เอกสาร DOC ]

   
เอกสารแบบรายงานและหน้าปก SDQ
   [ รูปแบบรายงาน SDQ ]   [ หน้าปก SDQ ]


   
เอกสารการทำแฟ้มสะสมผลงานนักเรียน
   [ ดาวน์โหลด ]


   รูปเล่มรายงานการประชุมผู้ปกครอง
   [ ดาวน์โหลด ]


   
แบบรายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียนประจำปี 2560
   [ ดาวน์โหลด ]   [ ตัวอย่างการจัดเรียงหน้า ]


    กิจกรรมสตรีวัดระฆังวิชาการเปิดบ้านสู่ชุมชน จะจัดในวันที่ 25 มกราคม 2561
ขอเชิญทุกท่านที่สนใจร่วมกิจกรรมที่มีทั้งการแสดง โชว์ผลงาน และการแข่งขัน
[ รายละเอียด ]

   
     
     
     
     
 
 
 

website counter

 
      คณิตศาสตร์  
      วิทยาศาสตร์  
      ภาษาไทย  
      สังคมศึกษาศาสนาวัฒนธรรม  
      ภาษาต่างประเทศ  
      สุขศึกษาและพลศึกษา  
      ศิลปะดนตรี  
      การงานอาชีพ  
      เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  
      กระทรวงศึกษาธิการ  
      สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร  
      สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร  
      งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 68  
      ส ว ท ช. NSTDA  
      ส อ ว น. POSN  
      ครูบ้านนอกดอทคอม  
      งานนโยบายและแผน ส.ร.  
      สตรีวัดระฆังสมาคม  
      S.R. Committee  
      วัดแววความถนัดของ น.ร.  
      ระบบข้อมูล PS School  
      ระบบข้อมูล SGS  
      Link 4 Empty  
      Link 5 Empty  
      Link 6 Empty