งานวิชาการ  
      งานบุคคล  
      งานงบประมาณ  
      งานบริหารทั่วไป  
      เนตรนารี - ยุวกาชาด  
      โสตทัศน์  
      แนะแนว  
      วงโยธวาทิต  
      ห้องสมุด  
      ชุมนุม  
      งานธนาคารโรงเรียน  
 
 
 
 
 

   ประกาศ : ผลการทดสอบความรู้ SR-Pretest 2562    
   ติดต่อขอดูคะแนนรายบุคคลได้ที่กลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนสตรีวัดระฆัง ชั้น 2
   หรือโทร 02-412-9103 ต่อ 115  ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562   เวลา 8.30 น. - 16.30 น.เป็นต้นไป

   [ รายละเอียด ]       [ ตารางข้อมูลคะแนนทั้งหมด เรียงตามรหัสผู้สอบ ]  


    ตารางการรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2562   
[ รายละเอียด ]


   ประกาศ : ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ด้วยวิธีการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์
   [ รายละเอียด ]


   ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ Pre ม.1   ปีการศึกษา 2562
   [ รายละเอียด ]    ขอเชิญร่วมกิจกรรมงานเทศน์มหาชาติ "มหาทานบารมี 104 ปี สตรีวัดระฆัง"
[ รายละเอียด ]


    กิจกรรมสตรีวัดระฆังวิชาการเปิดบ้านสู่ชุมชน จะจัดในวันที่ 25 มกราคม 2561
ขอเชิญทุกท่านที่สนใจร่วมกิจกรรมที่มีทั้งการแสดง โชว์ผลงาน และการแข่งขัน
[ รายละเอียด ]


   โครงการทดสอบพื้นฐานความรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6  ปีการศึกษา 2561
   [ รายละเอียด ]


   ประกาศโรงเรียนสตรีวัดระฆัง เรื่อง  " การปิดโรงเรียนเนื่องจากสภาวะมลพิษทางอากาศ "
   [ รายละเอียด ]   ประกาศแจ้งกำหนดการสอบกลางภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2561
   ทุกระดับชั้น  ระหว่างวันที่ 17 - 21 ธันวาคม พ.ศ. 2561  
การจัดงานวันปีใหม่ลูกรักจะจัดในวันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2561


  
ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2561
   [ รายละเอียด ]


   
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างวิชาภาษาไทย
   [ รายละเอียด ]


  
ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลกำหนดการประกาศผลและกิจกรรมต่างๆของทางโรงเรียนสตรีวัดระฆัง
   [ รายละเอียด ]


   
ประกาศ แจ้งกำหนดการสอบปลายภาคเรียที่ 1 ปีการศึกษา 2561
   [ ตารางสอบ ม.ต้น ]    [ ตารางสอบ ม.ปลาย ]


   
ขอเชิญทุกท่านร่วมพิธีต้อนรับท่านผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวัดระฆัง นายประจักษ์ ประจิมทิศ
   ในเวันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561   
เอกสารแบบรายงานและหน้าปก SDQ
   [ รูปแบบรายงาน SDQ ]   [ หน้าปก SDQ ]


   
เอกสารการทำแฟ้มสะสมผลงานนักเรียน
   [ ดาวน์โหลด ]


   
ประกาศผลการจับรางวัลจากรายการ  " เดินสานสัมพันธ์สตรีวัดระฆังครั้ง 2 "
   [ รายละเอียด ]


   
แบบรายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียนประจำปี 2560
   [ ดาวน์โหลด ]   [ ตัวอย่างการจัดเรียงหน้า ]


   
รูปเล่มรายงานการประชุมผู้ปกครอง
   [ ดาวน์โหลด ]


   
เอกสารเรื่อง "ชุดฝึกปฏิบัติและใบงาน"
   [ เอกสาร PDF ]   [ เอกสาร DOC ]

   
     
     
     
     
 
 
 

website counter

 
      คณิตศาสตร์  
      วิทยาศาสตร์  
      ภาษาไทย  
      สังคมศึกษาศาสนาวัฒนธรรม  
      ภาษาต่างประเทศ  
      สุขศึกษาและพลศึกษา  
      ศิลปะดนตรี  
      การงานอาชีพ  
      เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  
      กระทรวงศึกษาธิการ  
      สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร  
      สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร  
      งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 68  
      ส ว ท ช. NSTDA  
      ส อ ว น. POSN  
      ครูบ้านนอกดอทคอม  
      Link 1 Empty  
      Link 2 Empty  
      Link 3 Empty  
      Link 4 Empty  
      Link 5 Empty  
      Link 6 Empty  
      Link 7 Empty  
      Link 8 Empty  
      Link 9 Empty