งานวิชาการ  
      งานบุคคล  
      งานงบประมาณ  
      งานบริหารทั่วไป  
      เนตรนารี - ยุวกาชาด  
      โสตทัศน์  
      แนะแนว  
      วงโยธวาทิต  
      ห้องสมุด  
      ชุมนุม  
      งานธนาคารโรงเรียน  
 
 
 
 
 

   ประกาศ : ขอเชิญร่วมกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ (OPEN HOUSE)   
   [ รายละเอียด ]


    โรงเรียนสตรีวัดระฆังเปิดสมัครนักเรียนใหม่   
ในระดับชั้น ม.1 และ ม.4  ประจำปีการศึกษา 2563
[ รายละเอียด ม.1 ]      [ รายละเอียด ม.4 ]


   ประกาศ : ผลการทดสอบ SR - PreTest ม.1   
   ขออนุญาตประกาศผลเฉพาะผู้ที่มีคะแนนสูง เพราะผู้เข้าสอบที่มีคะแนนน้อยบางท่าน
   ไม่ต้องการให้ประกาศผลในช่องทางอินเตอร์เน็ต นอกเหนือจาก 10 อันดับแรก ขอให้
   ท่านกรุณาโทรสอบถาม หรือมารับทราบผลด้วยตนเอง

   [ รายละเอียด ]


   ประกาศ : เชิญชวนแต่งกายด้วยชุดไทยในงานเทศน์มหาชาติ
   [ คลิปประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมกิจกรรม ]


   ประกาศ : รายชื่อผู้เข้าสอบ PreTest ม.1 ปีการศึกษา 2563
   [ รายละเอียด ]


    ขอเชิญร่วมกิจกรรมงานเทศน์มหาชาติปีที่ 105
ภายใต้ชื่องาน  " มหาทานบารมี 105 ปีสตรีวัดระฆัง "
[ รายละเอียด ]    [ ภาพติดประกาศ ]


   ประกาศ : การจัดโครงการทดสอบพื้นฐานความรู้ ชั้น ป.4 - ป.6
   [ รายละเอียด ]


   ประกาศ : ม.1 เข้าค่ายวันที่ 31 ม.ค. ถึง 1 ก.พ. 2562
   ที่จังหวัดกาญจนบุรี ขอให้นักเรียนเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าค่ายครั้งนี้   ประกาศ : กำหนดวันสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
   ม.ต้น วันที่ 17 และ 19 ธันวาคม 2562   ม.ปลาย วันที่ 16 , 18 และ 20 ธันวาคม 2562


   ประกาศ : ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานขับรถ
   [ รายละเอียด ]      [ ผู้สมัครเดิมขาดคุณสมบัติ ]     update เมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2562 


   ตารางเรียนปีการศึกษา 2-2562
   [ รายละเอียด ]


   ประกาศ : โรงเรียนสตรีวัดระฆังขอเลื่อนวันเปิดภาคเรียนที่ 2
   [ รายละเอียด ]


   ประกาศ : สมาคมศิษย์เก่าวัดระฆังร่วมกับโรงเรียนสตรีวัดระฆัง ขอเชิญชวนร่วมงาน
   [ รายละเอียด ]      [ ข้อมูลตามแผ่นพับ ]


    ประกาศผลการเรียนในระบบ PS-School และ SGS ภาคเรียนที่ 1/2562
( หากหน้าฟีดข่าวนี้ตกลงไปแล้วหาข่าวไม่เจอ ให้ไปที่ลิงค์ด้านขวาล่างของเพจ )
[ รายละเอียด PS School ]     [ รายละเอียด SGS ]


   ประกาศ : รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวสอนภาษาจีน
   [ รายละเอียด ]


   ประกาศ : รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา
   [ รายละเอียด ]


   ให้นักเรียนตรวจสอบการลงทะเบียนเลือกชุมนุมระบบออนไลน์
   [ รายละเอียด ]


   รายงานผลการเปิดการประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงเรียน
   [ รายละเอียด ]   ประกาศ : รับสมัครพนักงานขับรถ 1 อัตรา  22 พฤษภาคม 2562
   [ รายละเอียด ]


   ประกาศ : การประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงเรียน
   [ รายละเอียด ]   ตารางเรียนปีการศึกษา 1-2562
   [ รายละเอียด ]


   ประกาศ : ผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานเหมาบริการ
   [ ตำแหน่งพนักงานขับรถ ]
   [ ตำแหน่งแม่บ้าน ]   [ พนักงานคุมเครื่องล้างจาน ]


   ประกาศ : รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อเป็นพนักงานเหมาบริการ
   [ พนักงานขับรถ ]   [ พนักงานคุมเครื่องล้างจาน ]


   ประกาศ : รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานเหมาบริการ 3 ตำแหน่ง (หลายอัตรา)
   [ ตำแหน่งพนักงานขับรถ ]
   [ ตำแหน่งพนักงานคุมเครื่องล้างจาน ]   [ ตำแหน่งแม่บ้าน ]
   [ ประกาศพนักงานขับรถ ]

   ประกาศ : ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ  ปีการศึกษา 2562
   [ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ]    
[ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ]


   ประกาศ : การจัดซื้อกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุนักเรียน ปีการศึกษา 2562
   
[ รายละเอียด ]


   เอกสารเรื่อง "ชุดฝึกปฏิบัติและใบงาน"
   [ เอกสาร PDF ]   [ เอกสาร DOC ]

   
เอกสารแบบรายงานและหน้าปก SDQ
   [ รูปแบบรายงาน SDQ ]   [ หน้าปก SDQ ]


   
เอกสารการทำแฟ้มสะสมผลงานนักเรียน
   [ ดาวน์โหลด ]


   รูปเล่มรายงานการประชุมผู้ปกครอง
   [ ดาวน์โหลด ]


   
แบบรายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียนประจำปี 2560
   [ ดาวน์โหลด ]   [ ตัวอย่างการจัดเรียงหน้า ]


    กิจกรรมสตรีวัดระฆังวิชาการเปิดบ้านสู่ชุมชน จะจัดในวันที่ 25 มกราคม 2561
ขอเชิญทุกท่านที่สนใจร่วมกิจกรรมที่มีทั้งการแสดง โชว์ผลงาน และการแข่งขัน
[ รายละเอียด ]

   
     
     
     
     
 
 
 

website counter

 
      คณิตศาสตร์  
      วิทยาศาสตร์  
      ภาษาไทย  
      สังคมศึกษาศาสนาวัฒนธรรม  
      ภาษาต่างประเทศ  
      สุขศึกษาและพลศึกษา  
      ศิลปะดนตรี  
      การงานอาชีพ  
      เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  
      กระทรวงศึกษาธิการ  
      สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร  
      สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร  
      งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 68  
      ส ว ท ช. NSTDA  
      ส อ ว น. POSN  
      ครูบ้านนอกดอทคอม  
      งานนโยบายและแผน ส.ร.  
      สตรีวัดระฆังสมาคม  
      S.R. Committee  
      วัดแววความถนัดของ น.ร.  
      ระบบข้อมูล PS School  
      ระบบข้อมูล SGS  
      Link 4 Empty  
      Link 5 Empty  
      Link 6 Empty