ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวัดระฆัง
 
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
free hit counter
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
 
กิจกรรม / กลุ่มงาน
 
 
    ลิงค์ข้อมูลภายใน
         
     
         
     
         
 
 
    ข่าวสารประชาสัมพันธ์

   แจ้งเปลี่ยนแปลงวันเวลาการมอบตัวนักเรียน ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2561  
   [ รายละเอียด ]


   ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2561
   [ รายละเอียด ]


   ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างวิชาภาษาไทย
   [ รายละเอียด ]


   ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลกำหนดการประกาศผลและกิจกรรมต่างๆของทางโรงเรียนสตรีวัดระฆัง
   [ รายละเอียด ]


   ประกาศ แจ้งกำหนดการสอบปลายภาคเรียที่ 1 ปีการศึกษา 2561
   [ ตารางสอบ ม.ต้น ]    [ ตารางสอบ ม.ปลาย ]


   ขอเชิญทุกท่านร่วมพิธีต้อนรับท่านผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวัดระฆัง นายประจักษ์ ประจิมทิศ
   ในเวันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561


   ประกาศ ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง)
   [ รายละเอียด ]


   ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง)
   [ รายละเอียด ]


   ประกาศ รับสมัครบุคคลคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง)
   [ รายละเอียด ]


   ประกาศ ผลการประมูลเปิดร้านอาหารในโรงเรียนสตรีวัดระฆัง
   [ รายละเอียด ]


   ประกาศ ว่าด้วยการจำหน่ายอาหารในสถานศึกษา พ.ศ.2561 และขยายเวลาการประมูลร้านค้า
   [ รายละเอียด ]    [ อัพเดทข้อมูลการขยายเวลาประมูลร้านค้า ]


   ประกาศ ขอเชิญประชุมผู้ปกครองและชำระค่าบำรุงการศึกษา
   [ รายละเอียด ]


   เอกสารแบบรายงานและหน้าปก SDQ
   [ รูปแบบรายงาน SDQ ]   [ หน้าปก SDQ ]


   เอกสารการทำแฟ้มสะสมผลงานนักเรียน

   [ ดาวน์โหลด ]


   ประกาศผลการจับรางวัลจากรายการ  " เดินสานสัมพันธ์สตรีวัดระฆังครั้ง 2 "
   [ รายละเอียด ]


   แบบรายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียนประจำปี 2560
   [ ดาวน์โหลด ]   [ ตัวอย่างการจัดเรียงหน้า ]   รูปเล่มรายงานการประชุมผู้ปกครอง
   [ ดาวน์โหลด ]


   ตารางเรียน/ตารางสอนประจำภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2560
   ตารางเรียน   [ ม.1 ]   [ ม.2 ]   [ ม.3 ]   [ ม.4 ]   [ ม.5 ]   [ ม.6 ]   ดาวน์โหลดกำหนดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
   [ ดาวน์โหลด ]


   ดาวน์โหลด หน้าปกสมุดเช็คชื่อนักเรียน
   
[ ดาวน์โหลด ]


   ประกาศโรงเรียนสตรีวัดระฆังเรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
   [ รายละเอียด ]


   ดาวน์โหลด แบบบันทึกกิจกรรมหน้าเสาธง
   [ ดาวน์โหลด ]   เอกสารเรื่อง "ชุดฝึกปฏิบัติและใบงาน"
   [ เอกสาร PDF ]   [ เอกสาร DOC ]

 
    กิจกรรมนักเรียน กิจกรรมโรงเรียน >>  เพิ่มเติม  More
       
วันแม่แห่งชาติ 61   บวชเนกขัมมะ   ค่ายรักการอ่าน   วันภาษาไทยกับพี่เก่ง   วันภาษาไทย 61
 
    ข้อมูลที่น่าสนใจ  
         
ข้อมูลการสอบต่างๆ   การรับรางวัลต่างๆ   ข้อมูลสาระสนเทศ   การมอบทุนต่างๆ   ..
 
 
                 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง  ถ.อรุณอัมรินทร์  แขวงศิริราช   เขตบางกอกน้อย  ก.ท.ม.  10700     โทรศัพท์  02 - 412 - 9103    แฟกช์ 02 - 412 - 9872