บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
  บุคลากร  
  รายละเอียด  
    บุคลากรภายใน  
    ครูที่เกษียณอายุ  
  บทเรียน  
    - บทที่ 1  
    - บทที่ 2  
    - บทที่ 3  
  กิจกรรมของกลุ่ม  
    - อบรมครู master  
     
  กิจกรรมนักเรียน  
  กลับสู่หน้าหลัก สร.  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
         
   
   
    ครูเพ็ญพิมล เปรี่ยมพิมาย
หัวหน้ากลุ่มสาระ
   
         
 
 
ครูหทัยรัตน์ รำพึงจิตต์   ครูนารีนาถ วิโรจน์กุล   ครูคณพล สายงาม
         
 
 
ครูสุรศักดิ์ เจิมพันธ์นิตย์   ครูเกศินี เดชมา   ครูอุบลรัตน์ โพธิ์พรม
         
 
 
ครูรำไพร สุตนนท์   ครูเพ็ญพิพร ทรัพย์สุวรรณ์   ครูพรศิริ สอนลิลา
         
 
 
ครูนพรัตน์ นาหว้า   ครูปัทมพร ฉิมงาม   ครูจันทร์จิรา นาขันดี
         
 
   
ครูวสุทธิดา พาสุข   ครูสุทธิ์สินี ก๋าคำ    
         
 
 
ขอบคุณที่เยี่ยมชมเว็บเพจของเรา