บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้  
  บุคลากร  
  รายละเอียด  
    บุคลากรภายใน  
    ครูที่เกษียณอายุ  
  บทเรียน  
    - ประวัติวังหลัง  
    - บทที่ 2  
    - บทที่ 3  
  กิจกรรมของกลุ่ม  
  กิจกรรมนักเรียน  
  กลับสู่หน้าหลัก สร.  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
         
   
   
    ครูกัญญาภัค ทองมี
หัวหน้ากลุ่มสาระ
   
         
 
 
ครูรัตติยา มีเจริญ   ครูมัญชิรา สุตมุข   ครูนภารัตน์ โพธิสัตย
         
 
 
ครูรัตติยา มีเจริญ   ครูพิสิทธิ์ สุวรรณธาดา   ครูชัยธวัช มาอินทร์
         
 
   
ครูอมรรัตน์ พยอม   ครูเกษรา อรรคฮาด์    
         
 
 
ขอบคุณที่เยี่ยมชมเว็บเพจของเรา