กลุ่มสาระการเรียนรู้
     
   
 
บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 
  บุคลากร  
  รายละเอียด  
    บุคลากรภายใน  
    ข้อมูลสารสนเทศกลุ่ม  
     
  โครงการของกลุ่ม  
    ธารอาชีพสู่ชุมชน  
     
  กิจกรรมของกลุ่ม  
    - กิจกรรมชุมชน  
    - อบรมหัตถกรรม  
    - จัดพานไหว้ครู 55  
    - จัดพานไหว้ครู 58  
    - มอบเกียรติบัตร  
    - ทำพวงเรือพระที่นั่ง  
    - ประกวดกระทง 56  
    - ประกวดกระทง 57  
    - วันอาชีพ 13-2-58  
     
  การแข่งขันศิลปฯ  
    - ตารางการแข่งขัน  
     
  ผลงานวิชาการ  
    - ผลงานครูชื่นฤดี  
     
  Link  
    - To Computer  
   
  กลับสู่หน้าหลัก สร.  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
         
   
   
    ครูปราณี เขียวฉลัว
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
   
         
 
 
ครูบังอร เทพช่วย   ครูเกศราภรณ์ พูนผล   ครูชื่นฤดี สังขะวร
         
 
 
ครูสมเจต หวังทอง   ครูจินดาเพ็ญ ทองวัฒนานนท์   ครูอรอุษา ศิริรัตน์
         
 
 
ครูสราวุฒ ซำเผือก   ครูฐานิกา ผมรี   ครูสิริรัตน์ ช่อฉาย
         
         
         
 
 
ขอบคุณที่เยี่ยมชมเว็บเพจของเรา