กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
  กิจกรรม  
  รายละเอียด  
    บุคลากรภายใน  
    ครูที่เกษียณอายุ  
     
  บทเรียน  
    - กติกาวอลลเล่ย์บอล  
    - บทที่ 1  
    - บทที่ 2  
    - บทที่ 3  
     
  กิจกรรมของกลุ่ม  
    - บำเพ็ญประโยชน์  
    - ส่งเสริมสุขภาพ  
    - แข่งสปอร์ตแดนซ์  
    - ตรวจสุขภาพ ปี 62  
    - แข่งขันว่ายน้ำ ส.พ.ฐ
    ระดับประเทศ ปี 58
 
    - แข่งขันวอลเล่ย์บอล
    คัดเลือกตัวแทนเขต
 
    - แข่งแชร์บอลรอบ
    คัดเลือกหาตัวแทน
 
     
     
  กีฬาสี  
    - ปี 2552  
    - ปี 2553  
    - ปี 2554  
    - ปี 2555  
    - ปี 2556  
    - ปี 2557  
    - ปี 2558  
    - ปี 2559  
    - ปี 2560  
    - ปี 2561  
    - ปี 2562  
     
  กลับสู่หน้าหลัก สร.  
     
 
 
 
 
ขอบคุณที่เยี่ยมชมเว็บเพจของเรา