โรงเรียนสตรีวัดระฆัง ช่องทางการติดต่อเรา                                                                                       SatriWatrRakhang School   Contact US
 
    โทร tell  02 - 412 - 9104            (หมายเหตุ เบอร์ 9103 อยู่ระหว่างซ่อม)
 
    แฟ็กซ์ fax  02 - 412 - 9872 ,  02-412-9392 ,  02-412-9617
 
    เฟสบุ๊ค facebook   https://www.facebook.com/srcommittee/
                 และ   https://www.facebook.com/BoardStriWadRakhang/
 
    อีเมล e-mail   - non -