Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

   
 
 
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
 
กิจกรรม / กลุ่มงาน
 
 
    ลิงค์แวดวงการศึกษาและข้อมูล
     
             
     
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
    ข่าวสารประชาสัมพันธ์

   ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 / 2558 (ล่าสุด) 
   [ รายละเอียด ]


   ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2558  ห้องเรียนปกติ
   [ รายละเอียด ]
   

   ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2558  ห้องเรียนปกติ
   [ รายละเอียด ]


   ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2558  (เพิ่มเติม)
   [ นักเรียนห้อง MEP ม.4 ]   [ นักเรียนความสามารถพิเศษ ม.1 ]   [ นักเรียนความสามารถพิเศษ ม.4 ]
   

   ประกาศรับนักเรียนห้องพิเศษ MEP ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2558
   ตั้งแต่วันที่ 16 - 24 มีนาคม พ.ศ. 2558   กำหนดวันสอบคือวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2558
   เวลา 9.00 น.  ณโรงเรียนสตรีวัดระฆัง


   ประกาศการสอบคัดเลือกนักเรียนใหม่ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2558
   [ ระดับชั้น ม.4 ห้อง GIFTED ]   [ ระดับชั้น ม.4 ห้อง MEP ]
   

   ประกาศการสอบคัดเลือกนักเรียนใหม่ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2558  
   [ ระดับชั้น ม.1 ห้อง GIFTED ]   [ ระดับชั้น ม.1 ห้อง MEP ]


   ประกาศสอบราคาจ้างจัดค่ายเสริมศักยภาพวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
   [ ประกาศ ]   [ TOR ]


   ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2558  
   [ รายละเอียดทั่วไป ]   [ รายละเอียดของ MEP ]   [ รายละเอียดของ GIFTED ]


   นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.2 สอบ LAS. วันศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558


   นักเรียนระดับชั้น ม.1 , ม.2 , ม.4 และ ม.5  สอบปลายภาคเรียนในวันที่ 27 ก.พ. - 6 มี.ค. 2558


   ข้อมูลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 64  ณ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง
   [ รายละเอียด ]

 
    กิจกรรมนักเรียน กิจกรรมโรงเรียน >>  เพิ่มเติม  More
       
วันอาชีพ (การงาน)   วันปีใหม่ลูกรัก   ค่ายเนตรนารียุวะ   แฟนซีวรรณคดีไทย   การแข่งตัดต่อวีดีโอ
 
    ข้อมูลที่น่าสนใจ  
         
ข้อมูลการสอบต่างๆ   การรับรางวัลต่างๆ   ข้อมูลสาระสนเทศ   การมอบทุนต่างๆ 56   ..
 
 
                 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง  ถ.อรุณอัมรินทร์  แขวงศิริราช   เขตบางกอกน้อย  ก.ท.ม.  10700     โทรศัพท์  02 - 412 - 9103    แฟกช์ 02 - 412 - 9872