วิชาการ  
      งานบุคคล  
      งบประมาณ  
      บริหารทั่วไป  
      เนตรนารี - ยุวกาชาด  
      โสตทัศน์  
      แนะแนว  
      วงโยธวาทิต  
      ห้องสมุด  
      ชุมนุม  
      งานธนาคารโรงเรียน  
 
 
 
 
 

   ประกาศ : แจ้งเปลี่ยนกำหนดการประกาศผลการเรียน       
   และกำหนดการเปิดภาคเรียน สำหรับนักเรียนชั้น ม.1 - ม.6
   [ รายละเอียด ]   ประกาศ : หากท่านเข้าสู่ระบบ PS School แล้วเกิดปัญหา      
   ในการค้นหาข้อมูล หรือไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ โปรดแจ้งตามลิงค์ด้านล่างนี้
   [ ลิงค์แจ้งปัญหาการใช้ระบบ PS School ]   ประกาศ : รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อปีการศึกษา 2564      
   ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป
   [ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ]
     [ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ]


   ประกาศ : รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.4   
   ห้องเรียนพิเศษ MEP    [ รายละเอียด ]
   [ ตรวจสอบคะแนน MEP วิทย์-คณิต ]     [ ตรวจสอบคะแนน MEP อังกฤษ-คณิต ]   ประกาศ : เอกสารและคำอธิบายเกี่ยวกับการมอบตัวระดับชั้น ม.1 และ ม.4   
   ห้องเรียนพิเศษ MEP และ SMP
   [ รายละเอียด ]   ประกาศ : รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา   
   ต่อระดับชั้น ม.1  ห้องเรียนพิเศษ MEP และ SMP
   [ รายละเอียด ]     [ ตรวจสอบคะแนน MEP ]     [ ตรวจสอบคะแนน SMP ]   ประกาศ : รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าสอบห้องเรียนพิเศษ ชั้น ม.1 และ ม.4
   [ รายชื่อ ม.1 ]
        [ รายชื่อ ม.4 ]


   เจาะลึก !!! แผนการเรียนแต่ละห้องแตกต่างกันอย่างไร
   [ รายละเอียด ]    การรับสมัครนักเรียนใหม่ประเภทห้องเรียนพิเศษ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2564
[ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ]      [ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ]


    การสอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
[ รายละเอียด ]


   ประกาศ : ตารางสอบและห้องสอบปลายภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2563
   [ รายละเอียด ]   ประกาศ : การจัดการเรียนการสอนและหยุดเรียนภายใน
   [ รายละเอียด ]   ประกาศ : ตารางการจัดการเรียนการสอนชั้นเรียนปกติในโรงเรียน
   [ รายละเอียด ]   ประกาศ : การจัดการพื้นที่โรงเรียน ฆ่าเชื้อทำความสะอาดรับการเปิดเรียน
   หลังสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโควิด-19
   [ รายละเอียด ]   ประกาศ : แนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสตรีวัดระฆัง
   ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19
   [ รายละเอียดของประกาศ ]
     [ ตารางการจัดการเรียนการสอน ]


   ประกาศ : นักเรียนที่มีปัญหาการใช้งานบัญชีเมลองค์กรโรงเรียน
   [ รายละเอียด ]   ประกาศ : แนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสตรีวัดระฆัง
   ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19
   [ รายละเอียด ]   ประกาศ : การปิดสถานศึกษาในสถานการณ์พิเศษ
   ช่วงเฝ้าระวังโรคระบาด โควิด-19 ฉบับที่ 5  (6 มกราคม 2564)
   [ รายละเอียด ]   ประกาศ : รหัสการเรียนสำหรับห้องเรียนออนไลน์ในช่วงสถานการณ์พิเศษ
   [ รายละเอียด ]   ประกาศ : ตารางเวลาการเรียนออนไลน์ ในช่วงสถานการณ์พิเศษ
   [ รายละเอียด ]   ประกาศ : การปิดสถานศึกษาในสถานการณ์พิเศษ
   ช่วงเฝ้าระวังโรคระบาด โควิด-19 ฉบับที่ 4  (30 ธันวาคม 2563)
   [ รายละเอียด ]   ประกาศ : คู่มือโรงเรียนสตรีวัดระฆัง 2563
   [ รายละเอียด ]   ประกาศ : ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2 / 2563
   [ รายละเอียด ]   คู่มือการใช้งาน g-class room สำหรับการเรียนออนไลน์
   [ อ่านคู่มือ ]   ประกาศ : แนวทางปฏิบัติในการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID19
   [ รายละเอียด ]


    ขอเชิญร่วมกิจกรรมงานเทศน์มหาชาติปีที่ 105
ภายใต้ชื่องาน  " มหาทานบารมี 105 ปีสตรีวัดระฆัง "
[ รายละเอียด ]    [ ภาพติดประกาศ ]


   เอกสารเรื่อง "ชุดฝึกปฏิบัติและใบงาน"
   [ เอกสาร PDF ]   [ เอกสาร DOC ]


   
เอกสารแบบรายงานและหน้าปก SDQ
   [ รูปแบบรายงาน SDQ ]   [ หน้าปก SDQ ]


   
เอกสารการทำแฟ้มสะสมผลงานนักเรียน
   [ ดาวน์โหลด ]


   รูปเล่มรายงานการประชุมผู้ปกครอง
   [ ดาวน์โหลด ]


   
แบบรายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียนประจำปี 2560
   [ ดาวน์โหลด ]   [ ตัวอย่างการจัดเรียงหน้า ]


    กิจกรรมสตรีวัดระฆังวิชาการเปิดบ้านสู่ชุมชน จะจัดในวันที่ 25 มกราคม 2561
ขอเชิญทุกท่านที่สนใจร่วมกิจกรรมที่มีทั้งการแสดง โชว์ผลงาน และการแข่งขัน
[ รายละเอียด ]

   
     
     
     
     
 
 
 

website counter

 
      คณิตศาสตร์  
      วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
      ภาษาไทย  
      สังคมศึกษา ศาสนาและ
       วัฒนธรรม
 
      ภาษาต่างประเทศ  
      สุขศึกษาและพลศึกษา  
      ศิลปะ  
      การงานอาชีพ  
      กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
      กระทรวงศึกษาธิการ  
      สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร  
      สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร  
      งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 68  
      ส ว ท ช. NSTDA  
      ส อ ว น. POSN  
      ครูบ้านนอกดอทคอม  
      งานนโยบายและแผน ส.ร.  
      สตรีวัดระฆังสมาคม  
      S.R. Committee  
      วัดแววความถนัดของ น.ร.  
      ระบบข้อมูล PS School  
      ระบบข้อมูล SGS  
      G-Class Room  
 
  Check Mail