.
      วิชาการ  
      งานบุคคล  
      งบประมาณ  
      บริหารทั่วไป  
      เนตรนารี - ยุวกาชาด  
      โสตทัศน์  
      แนะแนว  
      วงโยธวาทิต  
      ห้องสมุด  
      ชุมนุม  
      งานธนาคารโรงเรียน  
      ประชาสัมพันธ์โรงเรียน  
 
 
 
  Check Mail  
 
 

   ประกาศ : รายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์คัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว   
   [ รายละเอียด ]   ประกาศ : กำหนดการและข้อมูลสำหรับการเปิดภาคเรียน   
   ในรูปแบบ On-Site ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
   [ รายละเอียด ]   ประกาศ : รายชื่อผู้มีคุณสัมบัติเข้ารับคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
   [ รายละเอียด ]   ประกาศ : รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว รอบที่ 2
   [ รายละเอียด ]   ประกาศ : รหัสห้องเรียนออนไลน์ G-ClassRooms    
   ภาคเรียนที่ 2 / 2564
   [ รายละเอียด ]   ประกาศ : ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2 / 2564    
   [ รายละเอียด ]   ประกาศ : โครงการรักการอ่าน
   [ รายละเอียด ]   ประกาศ : แนวปฏิบัติในการเข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ กลุ่ม2
   [ รายละเอียด ]   ประกาศ : กำหนดการประกาศผลการเรียน
   [ รายละเอียด ]   ประกาศ : กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2564
   [ รายละเอียด ]    แนวทางการเบิกจ่ายเงินให้การช่วยเหลือ
เพื่อลดภาระด้านการศึกษา   [ รายละเอียด ]


    การขอเอกสารทางการศึกษาในรูปแบบออนไลน์
[ รายละเอียด ]


    ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์
วันที่ 16 ถึง 20 สิงหาคม 2564   [ รายละเอียด ]


   ประกาศ : ผลการแข่งขันกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1/2564
   [ รายละเอียด ]   ประกาศ : ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
   ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุของโรงเรียน
   [ รายละเอียด ]    งดการเรียนออนไลน์
ระหว่างวันที่ 26 - 30 ก.ค. 64
[ รายละเอียด ]


   ประกาศ : ขยายเวลาการประมูลร้านค้าการจำหน่ายอาหารในโรงเรียน
   [ รายละเอียด ]


   ประกาศ : การแข่งขันเกมออนไลน์ “ HDF CYBER WIZ " ปีที่ 2
   [ รายละเอียด ]     [ หนังสือประชาสัมพันธ์กิจกรรม ]   ประกาศ : ขยายเวลาการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์
   [ รายละเอียด ]


   ประกาศ : ว่าด้วยการจำหน่ายอาหารในสถานศึกษา พ.ศ.2564
   [ รายละเอียด ]   ประกาศ : ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารคู่มือนักเรียนปี 2564 ได้ตามลิงค์ด้านล่าง
   [ ดาวน์โหลดคู่มือนักเรียน ]


   ห้องสมุดดิจิทัลโรงเรียนสตรีวัดระฆัง
   ท่านสามารถคลิกเข้าสู่ห้องสมุดออนไลน์ได้จากส่วนนี้ หรืออาจ
   คลิกเข้าได้ที่ไอคอนด้านขวาล่างของเว็บเพจโรงเรียน
   [ SR Digital Library ]   ประกาศ : ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
   [ ตารางเรียนชั้น ม.ต้น ]      [ ตารางเรียนชั้น ม.ปลาย ]


   ประกาศ : แนวทางปฏิบัติในการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID19
   [ รายละเอียด ]


    ขอเชิญร่วมกิจกรรมงานเทศน์มหาชาติปีที่ 105
ภายใต้ชื่องาน  " มหาทานบารมี 105 ปีสตรีวัดระฆัง "
[ รายละเอียด ]    [ ภาพติดประกาศ ]


   เอกสารเรื่อง "ชุดฝึกปฏิบัติและใบงาน"
   [ เอกสาร PDF ]   [ เอกสาร DOC ]

   
     
     
     
     
.
 
 

website counter

 
      คณิตศาสตร์  
      วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
      ภาษาไทย  
      สังคมศึกษา ศาสนาและ
       วัฒนธรรม
 
      ภาษาต่างประเทศ  
      สุขศึกษาและพลศึกษา  
      ศิลปะ  
      การงานอาชีพ  
      กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
      กระทรวงศึกษาธิการ  
      สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร  
      สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร  
      งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 68  
      ส ว ท ช. NSTDA  
      ส อ ว น. POSN  
      ครูบ้านนอกดอทคอม  
      ประชาสัมพันธ์โรงเรียน  
      งานนโยบายและแผน ส.ร.  
      สตรีวัดระฆังสมาคม  
      S.R. Committee  
      วัดแววความถนัดของ น.ร.  
      ระบบข้อมูล PS School  
      ระบบข้อมูล SGS  
      G-Class Room