Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

   
 
 
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
 
กิจกรรม / กลุ่มงาน
 
 
    ลิงค์แวดวงการศึกษาและข้อมูล
     
             
     
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
    ข่าวสารประชาสัมพันธ์

   การรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2559  
   [ ระดับชั้น ม.1 ]   [ ระดับชั้น ม.4 ]


   งาน "สตรีวัดระฆังวิชาการ เปิดบ้านสู่ชุมชม"  จะจัดในวันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559   
   ตั้งแต่เวลา 7.30 ถึง 15.00 น.  มีทั้งกิจกรรมการแสดงและกิจกรรมการประกวดแข่งขันที่หลากหลาย


   ปฏิทินการรับนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4  ปีการศึกษา 2559   
   [ รายละเอียด ]


   งานวันปีใหม่ลูกรักจะจัดในวันที่ 12 มกราคม 2559


   ศูนย์การแข่งขันศิลปหัตถกรรรมครั้งที่ 65   โรงเรียนสตรีวัดระฆัง                                  
   ในกิจกรรมเรื่อง  "การตัดต่อภาพภาพยนต์วีดีโอ"  จะแข่งขันในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558
   [ ผลการแข่งขัน หน่วยที่ 1  หน่วยที่ 2 ]   [ รายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน ]   ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2 / 2558  สำหรับทุกระดับชั้น    
   [ ตารางสอน ม.ต้น ]    [ ตารางสอน ม.ปลาย ]


   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกเข้าเป็นครูอัตราจ้าง
   [ รายละเอียด ]


   แจ้งเปลี่ยนกำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2558
   [ รายละเอียด ]


   ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างภาคเรียนที่ 2 /2558   จำนวน 5 อัตรา
   [ รายละเอียด .pdf ]   [ ใบสมัครแบบรูปภาพ ]


   ให้นักเรียนเตรียมตัวสอบปลายภาคเรียนที่ 1 / 2558  ตามวันดังนี้
             ม. ต้น     สอบวันที่ 15 และ 17 กันยายน 2558
             ม. ปลาย  สอบวันที่ 14 , 16 และ 18 กันยายน 2558


   งาน " คุรุมุทิตา วันอำลาที่ภาคภูมิ "  จะจัดขึ้นในวัน 24 กันยายน 2558


   ขอเชิญร่วมทำบุญงานแห่เทียนพรรษาประจำปี 2558 กับขบวนแห่ของ
   ครูและนักเรียนโรงเรียนสตรีวัดระฆังในวันที่ 29 กรกฎาคม 2558
   ( เส้นทางถนนอรุณอมรินทร์ วังหลัง นันทอุทยาน พรานนก )


   โรงเรียนสตรีวัดระฆังผ่านการประเมินคุณภาพ ในวันที่ 4 - 5 สิงหาคม 2558

 
    กิจกรรมนักเรียน กิจกรรมโรงเรียน >>  เพิ่มเติม  More
       
ประกวดการทำกระทง   สัปดาห์วิทยาศาสตร์   วันอาเซียน 58   ประเมินคุณภาพ 58   วันแห่เทียนพรรษา
 
    ข้อมูลที่น่าสนใจ  
         
ข้อมูลการสอบต่างๆ   การรับรางวัลต่างๆ   ข้อมูลสาระสนเทศ   การมอบทุนต่างๆ 56   ..
 
 
                 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง  ถ.อรุณอัมรินทร์  แขวงศิริราช   เขตบางกอกน้อย  ก.ท.ม.  10700     โทรศัพท์  02 - 412 - 9103    แฟกช์ 02 - 412 - 9872