วิชาการ  
      งานบุคคล  
      งบประมาณ  
      บริหารทั่วไป  
      เนตรนารี - ยุวกาชาด  
      โสตทัศน์  
      แนะแนว  
      วงโยธวาทิต  
      ห้องสมุด  
      ชุมนุม  
      งานธนาคารโรงเรียน  
 
 
 
  Check Mail  
 
 

   ประกาศ : ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564   
   [ ตารางเรียนชั้น ม.ต้น ]      [ ตารางเรียนชั้น ม.ปลาย ]


   ดาวน์โหลดเอกสารการมอบตัว   
   [ ดาวน์โหลดเอกสารมอบตัว ]   ประกาศ : รายชื่อนักเรียนเพื่อรายงานตัวและมอบตัวปีการศึกษา 2564
   [ การรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ]
   [ รายชื่อนักเรียน ม.1 ]

   [ รายชื่อนักเรียน ม.4 ]


   ประกาศ : รายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.4 ปี 2564
   [ ประเภทนักเรียนทั่วไป ]

   [ ประเภทนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ ]
   [ รายชื่อนักเรียนที่ขึ้นบัญชีสำรอง ]

   [ ลิงค์ตรวจสอบคะแนน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ]
   [ ลิงค์ตรวจสอบคะแนน อังกฤษ-คณิตศาสตร์ ]
   [ ลิงค์ตรวจสอบคะแนน อังกฤษ-จีน-ฝรั่งเศส ]


   ประกาศ : รายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 ปี 2564
   [ ประเภทนักเรียนทั่วไป ]

   [ ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ]
   [ ประเภทนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ ]
   [ ประเภทเพิ่มเติม ]
   [ รายชื่อนักเรียนที่ขึ้นบัญชีสำรอง ]
       [ ลิงค์ตรวจสอบคะแนนรายบุคคล ]


   ประกาศ : รายชื่อนักเรียนผ่านการสอบความสามารถพิเศษ
   [ รายชื่อ ม.1 ]
     [ รายชื่อ ม.4 ]


   แบบคัดกรองนักเรียนเพื่อเตรียมพร้อมก่อนเข้าสอบรอบทั่วไป
    ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564
   [ ลิงค์แบบคัดกรอง ]   ประกาศ : รหัสการเรียน Google Classroom ของโรงเรียนสตรีวัดระฆัง   
   ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2564
   [ รายละเอียด ]   ประกาศ : แนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสตรีวัดระฆัง
   [ รายละเอียด ]   ประกาศ : รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าสอบประเภทห้องเรียนทั่วไป
   ชั้น ม.1 และ ม.4
   [ รายชื่อ ม.1 ]       [ รายชื่อ ม.4 ]   แบบลงทะเบียนนักเรียนชั้น ม.3 เดิม ที่เข้าศึกษาต่อชั้น ม.4
   [ ลิงค์ลงทะเบียน ]   ประกาศ : การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อ
   ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564
   [ รายละเอียด ]   การรับสมัครนักเรียนใหม่ประเภทห้องเรียนพิเศษ เพิ่มเติม
   [ ห้องเรียนพิเศษ ม.1 ]       [ ห้องเรียนพิเศษ ม.4 ]   ประกาศ : ตรวจสอบข้อมูลการสมัครเข้าศึกษาต่อ
   ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564
   [ รายละเอียด ]   ประกาศ : รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าชั่วคราว
   [ รายละเอียด ]   ประกาศ : รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อปีการศึกษา 2564
   ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป
   [ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ฉบับใหม่ ]     [ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ฉบับใหม่ ]


   ประกาศ : รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.4
   ห้องเรียนพิเศษ MEP    [ รายละเอียด ]
   [ ตรวจสอบคะแนน MEP วิทย์-คณิต ]     [ ตรวจสอบคะแนน MEP อังกฤษ-คณิต ]   ประกาศ : เอกสารและคำอธิบายเกี่ยวกับการมอบตัวระดับชั้น ม.1 และ ม.4
   ห้องเรียนพิเศษ MEP และ SMP
   [ รายละเอียด ]   ประกาศ : รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา   
   ต่อระดับชั้น ม.1  ห้องเรียนพิเศษ MEP และ SMP
   [ รายละเอียด ]     [ ตรวจสอบคะแนน MEP ]     [ ตรวจสอบคะแนน SMP ]   ประกาศ : รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าสอบห้องเรียนพิเศษ ชั้น ม.1 และ ม.4
   [ รายชื่อ ม.1 ]
        [ รายชื่อ ม.4 ]


   เจาะลึก !!! แผนการเรียนแต่ละห้องแตกต่างกันอย่างไร
   [ รายละเอียด ]    การรับสมัครนักเรียนใหม่ประเภทห้องเรียนพิเศษ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2564
[ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ]      [ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ]


    การสอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
[ รายละเอียด ]


   ประกาศ : ตารางสอบและห้องสอบปลายภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2563
   [ รายละเอียด ]   ประกาศ : การจัดการเรียนการสอนและหยุดเรียนภายใน
   [ รายละเอียด ]   ประกาศ : ตารางการจัดการเรียนการสอนชั้นเรียนปกติในโรงเรียน
   [ รายละเอียด ]   ประกาศ : การจัดการพื้นที่โรงเรียน ฆ่าเชื้อทำความสะอาดรับการเปิดเรียน
   หลังสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโควิด-19
   [ รายละเอียด ]   ประกาศ : แนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสตรีวัดระฆัง
   ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19
   [ รายละเอียดของประกาศ ]
     [ ตารางการจัดการเรียนการสอน ]


   ประกาศ : นักเรียนที่มีปัญหาการใช้งานบัญชีเมลองค์กรโรงเรียน
   [ รายละเอียด ]   ประกาศ : แนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสตรีวัดระฆัง
   ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19
   [ รายละเอียด ]   ประกาศ : การปิดสถานศึกษาในสถานการณ์พิเศษ
   ช่วงเฝ้าระวังโรคระบาด โควิด-19 ฉบับที่ 5  (6 มกราคม 2564)
   [ รายละเอียด ]   ประกาศ : รหัสการเรียนสำหรับห้องเรียนออนไลน์ในช่วงสถานการณ์พิเศษ
   [ รายละเอียด ]   ประกาศ : ตารางเวลาการเรียนออนไลน์ ในช่วงสถานการณ์พิเศษ
   [ รายละเอียด ]   ประกาศ : การปิดสถานศึกษาในสถานการณ์พิเศษ
   ช่วงเฝ้าระวังโรคระบาด โควิด-19 ฉบับที่ 4  (30 ธันวาคม 2563)
   [ รายละเอียด ]   ประกาศ : คู่มือโรงเรียนสตรีวัดระฆัง 2563
   [ รายละเอียด ]   ประกาศ : ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2 / 2563
   [ รายละเอียด ]   คู่มือการใช้งาน g-class room สำหรับการเรียนออนไลน์
   [ อ่านคู่มือ ]   ประกาศ : แนวทางปฏิบัติในการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID19
   [ รายละเอียด ]


    ขอเชิญร่วมกิจกรรมงานเทศน์มหาชาติปีที่ 105
ภายใต้ชื่องาน  " มหาทานบารมี 105 ปีสตรีวัดระฆัง "
[ รายละเอียด ]    [ ภาพติดประกาศ ]


   เอกสารเรื่อง "ชุดฝึกปฏิบัติและใบงาน"
   [ เอกสาร PDF ]   [ เอกสาร DOC ]


   
เอกสารแบบรายงานและหน้าปก SDQ
   [ รูปแบบรายงาน SDQ ]   [ หน้าปก SDQ ]


   
เอกสารการทำแฟ้มสะสมผลงานนักเรียน
   [ ดาวน์โหลด ]


   รูปเล่มรายงานการประชุมผู้ปกครอง
   [ ดาวน์โหลด ]


   
แบบรายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียนประจำปี 2560
   [ ดาวน์โหลด ]   [ ตัวอย่างการจัดเรียงหน้า ]


    กิจกรรมสตรีวัดระฆังวิชาการเปิดบ้านสู่ชุมชน จะจัดในวันที่ 25 มกราคม 2561
ขอเชิญทุกท่านที่สนใจร่วมกิจกรรมที่มีทั้งการแสดง โชว์ผลงาน และการแข่งขัน
[ รายละเอียด ]

   
     
     
     
     
 
 
 

website counter

 
      คณิตศาสตร์  
      วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
      ภาษาไทย  
      สังคมศึกษา ศาสนาและ
       วัฒนธรรม
 
      ภาษาต่างประเทศ  
      สุขศึกษาและพลศึกษา  
      ศิลปะ  
      การงานอาชีพ  
      กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
      กระทรวงศึกษาธิการ  
      สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร  
      สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร  
      งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 68  
      ส ว ท ช. NSTDA  
      ส อ ว น. POSN  
      ครูบ้านนอกดอทคอม  
      งานนโยบายและแผน ส.ร.  
      สตรีวัดระฆังสมาคม  
      S.R. Committee  
      วัดแววความถนัดของ น.ร.  
      ระบบข้อมูล PS School  
      ระบบข้อมูล SGS  
      G-Class Room