งานวิชาการ  
      งานบุคคล  
      งานงบประมาณ  
      งานบริหารทั่วไป  
      เนตรนารี - ยุวกาชาด  
      โสตทัศน์  
      แนะแนว  
      วงโยธวาทิต  
      ห้องสมุด  
      ชุมนุม  
      งานธนาคารโรงเรียน  
 
 
 
 
 

   ประกาศ : กำหนดวันรับเอกสารแสดงผลการเรียน และประกาศนียบัตร   
   [ รายละเอียด ]   ประกาศ : การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ   
   ( การเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดกิจกรรมต่างๆ )
   
[ รายละเอียด ]


   ประกาศ : ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนที่เข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.1 / 2563
   [ ห้องเรียนพิเศษ GIFTED ]
        [ ห้องเรียนพิเศษ MEP ]


   ประกาศ : ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนที่เข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.4 / 2563

   
[ ห้องเรียนพิเศษ MEP ม.4 ]


   ประกาศ : มาตรการรักษาความสะอาดปลอดภัยจากเชื้อ COVID19
   [ รายละเอียด ]   ประกาศ : รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าสอบห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4
   [ ห้องสอบ GIFTED ม.1 ]      [ ห้องสอบ MEP ม.1 ]
      [ ห้องสอบ MEP ม.4 ]


   ประกาศ : แนวทางปฏิบัติในการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID19
   [ รายละเอียด ]


   ประกาศ : ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการประกาศผลการเรียนชั้น ม.1 - ม.6 ภาคเรียนที่ 2
   โปรดดูประกาศฉบับใหม่ที่ด้านบน   ประกาศ : ขอเชิญร่วมกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ (OPEN HOUSE)
   [ รายละเอียด ]


   ประกาศ : ผลการทดสอบ SR - PreTest ม.1
   ขออนุญาตประกาศผลเฉพาะผู้ที่มีคะแนนสูง เพราะผู้เข้าสอบที่มีคะแนนน้อยบางท่าน
   ไม่ต้องการให้ประกาศผลในช่องทางอินเตอร์เน็ต นอกเหนือจาก 10 อันดับแรก ขอให้
   ท่านกรุณาโทรสอบถาม หรือมารับทราบผลด้วยตนเอง

   [ รายละเอียด ]


   ประกาศ : เชิญชวนแต่งกายด้วยชุดไทยในงานเทศน์มหาชาติ
   [ คลิปประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมกิจกรรม ]


   ประกาศ : รายชื่อผู้เข้าสอบ PreTest ม.1 ปีการศึกษา 2563
   [ รายละเอียด ]


    ขอเชิญร่วมกิจกรรมงานเทศน์มหาชาติปีที่ 105
ภายใต้ชื่องาน  " มหาทานบารมี 105 ปีสตรีวัดระฆัง "
[ รายละเอียด ]    [ ภาพติดประกาศ ]


   ตารางเรียนปีการศึกษา 2-2562
   [ รายละเอียด ]


    ประกาศผลการเรียนในระบบ PS-School และ SGS ภาคเรียนที่ 1/2562
( หากหน้าฟีดข่าวนี้ตกลงไปแล้วหาข่าวไม่เจอ ให้ไปที่ลิงค์ด้านขวาล่างของเพจ )
[ รายละเอียด PS School ]     [ รายละเอียด SGS ]


   เอกสารเรื่อง "ชุดฝึกปฏิบัติและใบงาน"
   [ เอกสาร PDF ]   [ เอกสาร DOC ]


   
เอกสารแบบรายงานและหน้าปก SDQ
   [ รูปแบบรายงาน SDQ ]   [ หน้าปก SDQ ]


   
เอกสารการทำแฟ้มสะสมผลงานนักเรียน
   [ ดาวน์โหลด ]


   รูปเล่มรายงานการประชุมผู้ปกครอง
   [ ดาวน์โหลด ]


   
แบบรายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียนประจำปี 2560
   [ ดาวน์โหลด ]   [ ตัวอย่างการจัดเรียงหน้า ]


    กิจกรรมสตรีวัดระฆังวิชาการเปิดบ้านสู่ชุมชน จะจัดในวันที่ 25 มกราคม 2561
ขอเชิญทุกท่านที่สนใจร่วมกิจกรรมที่มีทั้งการแสดง โชว์ผลงาน และการแข่งขัน
[ รายละเอียด ]

   
     
     
     
     
 
 
 

website counter

 
      คณิตศาสตร์  
      วิทยาศาสตร์  
      ภาษาไทย  
      สังคมศึกษาศาสนาวัฒนธรรม  
      ภาษาต่างประเทศ  
      สุขศึกษาและพลศึกษา  
      ศิลปะดนตรี  
      การงานอาชีพ  
      เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  
      กระทรวงศึกษาธิการ  
      สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร  
      สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร  
      งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 68  
      ส ว ท ช. NSTDA  
      ส อ ว น. POSN  
      ครูบ้านนอกดอทคอม  
      งานนโยบายและแผน ส.ร.  
      สตรีวัดระฆังสมาคม  
      S.R. Committee  
      วัดแววความถนัดของ น.ร.  
      ระบบข้อมูล PS School  
      ระบบข้อมูล SGS  
      Link 4 Empty  
      Link 5 Empty  
      Link 6 Empty