คุณครูเยาวเรศ คัดนางกูล นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2553
ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ โดยการขัดโต๊ะและทาชาแล็คใหม่ ระหว่างวันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2554
 
   
         
     
         
   
 

 

 

ประเพณีปฏิบัติในช่วงปลายปีการศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ที่จะร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ ด้วยการขัดโต๊ะและทาชาแล็คใหม่
โดยมีครูเยาวเรศ คัดนางกูลเป็นหัวเรือใหญ่

 
   
         
     
         
   
 

 

 

คุณครูเยาวเรศ คัดนางกูล นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2553
ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ โดยการขัดโต๊ะและทาชาแล็คใหม่ ระหว่างวันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2554

 
   
         
     
         
   
 

 

 

คุณครูเยาวเรศ คัดนางกูล นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2553
ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ โดยการขัดโต๊ะและทาชาแล็คใหม่ ระหว่างวันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2554

 
   
         
     
         
   
 

 

 

คุณครูเยาวเรศ คัดนางกูล นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2553
ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ โดยการขัดโต๊ะและทาชาแล็คใหม่ ระหว่างวันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2554

 
   
         
     
         
   
 

 

 

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2553
ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ก่อนจบการศึกษาด้วยการขัดโต๊ะและเก้าอี้
วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2554

 
   
         
     
         
   
 

 

 

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2553
ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ก่อนจบการศึกษาด้วยการขัดโต๊ะและเก้าอี้
วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2554

 
   
         
     
         
   
 

 

 

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2553
ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ก่อนจบการศึกษาด้วยการขัดโต๊ะและเก้าอี้
วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2554

 
   
         
     
         
   
 

[กลับหน้าหมวด]    [กลับหน้าแรกโรงเรียน]