กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ระดับชั้น ม.6 Combat dance
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนสตรีวัดระฆัง

 
   
         
     
         
   
 

 

 

กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ระดับชั้น ม.6 Combat dance
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนสตรีวัดระฆัง

 
   
         
     
         
   
 

 

 

กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ การเต้น Hoola Hoop
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนสตรีวัดระฆัง

 
   
         
     
         
   
 
[กลับหน้าหมวด]    [กลับหน้าแรกโรงเรียน]