วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558    กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี    ได้จัดงานวันอาชีพขึ้น
เพื่อเป็นการแสดงผลงานการสอนของครูในกลุ่มสาระฯ และได้นำเสนอผลงานหรือชิ้นงานของนักเรียน
ที่มีอยู่มากมายหลายอย่างอาทิ เช่น เครื่องดื่ม ของกินคาวหวาน ตุ๊กตา สร้อยข้อมือ หมอน แจกัน น้ำมัน
น้ำยาและอื่นๆ ในส่วนของงานคอมพิวเตอร์ได้นำเสนองานสไลด์โชว์ งานกราฟฟิกอนิเมชั่น แผ่นพับ สื่อ
ซึ่งมีมากมายหลายอย่างเช่นกัน ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมชมงานที่พวกเราได้จัดขึ้นนะครับ              .

 
       
                 
       
                 
       
                 
       
                 
       
                 
       
 

PAGE     [1]   [2]   [3]   [ กลับหน้ากิจกรรม ]   [ กลับหน้าแรก ส.ร. ]