ผลงานของโรงเรียนสตรีวัดระฆัง
โรงเรียนได้รับรางวัล ”ระดับเหรียญเงิน”


ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2564 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1  
.กลับสู่หน้าแรกโรงเรียน.
.