ผลงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ขอเเสดงความยินดีกับคุณครูณัฐภัสสร ไชยยา เนื่องในโอกาสได้รับ  "รางวัลครูดีของ
เเผ่นดินขั้นพื้นฐาน" โครงการเครือข่ายครูดีของเเผ่นดิน เจริญรอยตามเบื้องพระยุคล-
บาทปี ๒๕๖๓"  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑                                
.กลับสู่หน้าแรกโรงเรียน.
.