หัวข้อ

  หน้าหลักข่าวสาร
  -   แจ้งงานวิชาครูเจต
  -   แจ้งคะแนนวิชาครูเจต
  -   หัวข้อย่อย
  -   หัวข้อย่อย
  กลับหน้าแรกเว็บโรงเรียน
 
   
   
  ประกาศ ผลการแข่งขันวาดภาพกราฟฟิก (สัปดาห์วิทยาศาสตร์)
        ประกาศเวลา 13.00 น.   [ รายละเอียด ]
   
   
  ประกาศ เชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันวาดภาพกราฟฟิก
        ส่งผลการแข่งขันวันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2564
        ก่อนเวลา 12.00 น.    [ รายละเอียด ]
   
   
  ประกาศ ผลการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ ในงาน SR OPEN HOUSE
        ซึ่งทำการแข่งขันเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563
              ชนะเลิศ          รางวัลที่ 1   ได้แก่โรงเรียนเปี่ยมสุวรรณวิทยา
              รองชนะเลิศ     รางวัลที่ 2   ได้แก่โรงเรียนศิริมงคลศึกษา