หัวข้อ

  หน้าหลักข่าวสาร
  -   แจ้งงานวิชาครูเจต
  -   แจ้งคะแนนวิชาครูเจต
  -   หัวข้อย่อย
  -   หัวข้อย่อย
  กลับหน้าแรกเว็บโรงเรียน
 
   
   
  ประกาศ การเรียนออนไลน์ปรับพื้นฐาน 1-2564
        การเรียนออนไลน์ในช่วงต้นภาคเรียน    [ PDF ]
   
   
  ประกาศ ผลการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ ในงาน SR OPEN HOUSE
        ซึ่งทำการแข่งขันเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563
              ชนะเลิศ          รางวัลที่ 1   ได้แก่โรงเรียนเปี่ยมสุวรรณวิทยา
              รองชนะเลิศ     รางวัลที่ 2   ได้แก่โรงเรียนศิริมงคลศึกษา