หัวข้อ

  หน้าหลักข่าวสาร
  -   แจ้งงานวิชาครูเจต
  -   แจ้งคะแนนวิชาครูเจต
  -   หัวข้อย่อย
  -   หัวข้อย่อย
  กลับหน้าแรกเว็บโรงเรียน
 
   
  กิจกรรมการแข่งขันเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ในกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์
   
  ประกาศ ให้นักเรียนส่งผลงานการแข่งขันทำวีดีโอ
               เรื่อง "เด็กไทยรู้จักใช้เทคโนโลยี"
               ส่งผลงาน 18 สิงหาคม 2566 เวลา 16.30 น. ถือเป็นสิ้นสุด
   
   
  ประกาศ ให้นักเรียนส่งงานอนิเมชั่น วิชา ว32299
               ให้นักเรียนส่งงานภายในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567