บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี  
  บุคลากร  
  รายละเอียด  
    บุคลากรภายใน  
    ครูที่เกษียณอายุ  
  บทเรียน  
    - บทที่ 1  
    - บทที่ 2  
    - บทที่ 3  
  กิจกรรมของกลุ่ม  
    งานนาฎศิลป์  
    ดนตรีไทย  
    ดนตรีสากล  
    วงโยธวาธิต  
    งานภาพเขียน  
     
  กลับสู่หน้าหลัก สร.  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
ชนะเลิศเหรียญทองระดับเขต (ภาพบน)
 
ชนะเลิศเหรียญทองระดับเขต (ภาพบน)
 
เหรียญเงินระดับประเทศ (ภาพบน)
 
เหรียญเงินระดับประเทศ (ภาพบน)
 
เหรียญทองระดับเขต (ภาพบน)
 
 
การประกวดนาฎศิลป   หน้า 1   หน้า 2
 
 
ขอบคุณที่เยี่ยมชมเว็บเพจของเรา