ผลงานของนักเรียน

ขอเเสดงความยินดีกับนางสาวณัฎฐณิชา เกษขุนทด นักเรียนชั้น ม.4/2

เนื่องในโอกาสที่ได้รับรางวัลความประพฤติดี ประจำปี 2564                .กลับสู่หน้าแรกโรงเรียน.
.