page 1 page 2  |  page 3  |  page 4  |  page 5  |  page 6  |  page 7 |  page 8  |  page 9  |  page 10  |  page 11  |  page 12  |  page 13  |  page 14  |  page 15  |

 
       
จัดนิทรรศการที่ สก   เข้าค่ายเนตรนารียุวะ   วันถวายปฏิญาณ   วันพ่อแห่งชาติ 53   การประกวดแฟนซี
                 
       
วันกีฬาแห่งชาติ   ประกวดแฟนซี x'mas   วันกีฬาสี 53   ทำบุญปีใหม่ วันเด็ก   เปิดประตูสู่โครงงาน
                 
       
ทัศนศึกษา ม.5   ระฆังทองคล้องใจ 54   รับวุฒิบัตรงานคอม   ทัศนศึกษา ม.1   ปัจฉิม ม 6  รุ่น 96
                 
       
เลือกตั้งประธาน นร.   ทำบุญผ้าป่า   พิธีติดสายโยงยศ   ทำพานไหว้ครู   วันไหว้ครู 54