This is page number 3   |   Page 1   |   Page 2   |   Page 3   |   Page 4   |   Page 5   |   Page 6   |   Page 7  |   Page 8   |   Page 9   |   Page 10   |   Goto 11-20   |

 
       
จัดนิทรรศการที่ สก   เข้าค่ายเนตรนารียุวะ   วันถวายปฏิญาณ   วันพ่อแห่งชาติ 53   การประกวดแฟนซี
                 
       
วันกีฬาแห่งชาติ   ประกวดแฟนซี x'mas   วันกีฬาสี 53   ทำบุญปีใหม่ วันเด็ก   เปิดประตูสู่โครงงาน
                 
       
ทัศนศึกษา ม.5   ระฆังทองคล้องใจ 54   รับวุฒิบัตรงานคอม   ทัศนศึกษา ม.1   ปัจฉิม ม 6  รุ่น 96
                 
       
เลือกตั้งประธาน นร.   ทำบุญผ้าป่า   พิธีติดสายโยงยศ   ทำพานไหว้ครู   วันไหว้ครู 54