กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ร่วมกับกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ร่วมจัดงานเทศน์มหาชาติ
ในโอกาส ๑๐๓ ปี สตรีวัดระฆัง มีคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชาวบ้านผู้ประสงค์ร่วมทำบุญมาร่วมงานกัน
ในวันที่ ๒๓-๒๔ กุมภาพันธ์๒๕๖๑ รวมเวลา ๒ วันจึงจบพิธีทางศาสนา ขอเชิญทุกท่านรับชมภาพบรรยากาศ
การจัดกิจกรรมครั้งนี้ ( คลิ้กที่ภาพเพื่อชมภาพใหญ่ขึ้น )                                                                            .

 
       
                 
       
                 
       
                 
       
                 
       
 

PAGE    [1]     [2]     [ กลับหน้ากิจกรรม ]     [ กลับหน้าแรก ส.ร. ] .