โรงเรียนสตรีวัดระฆังได้จัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมเป็นเวลา 3 วัน ณ ค่ายบ้านริมน้ำ อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
หน้าเว็บกิจกรรมนี้  คุณจะสามารถคลิ้กที่รูปภาพ เพื่อชมรูปภาพที่มีขนาดใหญ่ขึ้นได้ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . หน้า 1

 
       
                 
       
                 
       
                 
       
                 
       
                 
       
 

PAGE    [1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [ กลับหน้ากิจกรรม ]    [ กลับหน้าแรก ส.ร. ] .