เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2560 โรงเรียนสตรีวัดระฆังได้จัดกิจกรรมควบ 2 งานเข้าด้วยกันคือ วันลูกรักและกีฬาสี
เนื่องจากวันกีฬาสีถูกเลื่อนมาจากเดือนพฤศจิกายน มาเป็นเดือนมกราคม แต่โรงเรียนยังพยายามจัด 2 กิจกรรม
ให้เข้ากันได้เป็นอย่างดี โดยที่ช่วงเช้าเป็นการทำบุญ ช่วงสายเป็นการแจกตุ๊กตาให้กับนักเรียน และเวลาจากนั้น
จะเป็นการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศในแต่ละประเภท     เชิญคลิ้กที่รูปภาพเพื่อชมภาพ JPEG ที่มีขนาดใหญ่ขึ้น .

 
       
                 
       
                 
       
                 
       
                 
       
                 
       
 

PAGE    [1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [ กลับหน้ากิจกรรม ]    [ กลับหน้าแรก ส.ร. ] .