วงโยธวาทิตออกนำขบวนเดินวิ่งการกุศล จากโรงเรียนสตรีวัดระฆัง ถึงหอประชุมกองทัพเรือ  10 มิถุนายน 2555
 
     
             
     
             
     
             
     
             
     
             
 
[ กลับหน้าเพจวงโยธวาทิต ]    [ กลับหน้าแรกโรงเรียน ]