ข่าวประชาสัมพันธ์
                               ...........................

                               วันที่ 31 มกราคม 2564 ผู้อำนวยการวิมลนาถ บัวเเก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวัดระฆัง
                               ให้การต้อนรับ นางสาวกนกวรรณ  เอี่ยมลิ้ม   ผู้อำนวยการเขตบางกอกน้อย   ในการนำ
                               เจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อเตรียมความพร้อมรับการเปิดเรียน ในวัน
                               ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 โดยได้รับความอนุเคราะห์การประสานงานจากท่านพระครูสมุห์
                               วัชระภทฺทธมฺโม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม

                              ภาพข่าวโดย งานโสตทัศนศึกษาโรงเรียนสตรีวัดระฆังOfficial

 
 
 
                                            [ ไปหน้าเพจงานประชาสัมพันธ์ FB ]         [ กลับสู่หน้าเว็บงานโสตทัศน์ FB ]