ข่าวสารประชาสัมพันธ์

               ในการจัดกิจกรรมเทศน์มหาชาติในระหว่างวันที่ 29-30 มกราคมนี้
     ขอเชิญชวนครู บุคลากร เจ้าภาพ และนักเรียนแต่งชุดผ้าไทยสวยงาม  หาก
     นักเรียนไม่สะดวก  ก็สามารถแต่งกายตามตารางปกติได้ค่ะ ขอบคุณค่ะ