ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2561

 

ม.1

ม.2 ม.3

ห้อง 1 และ 2

ห้อง 3 และ 4

ห้อง 5 และ 6

ห้อง 7 และ 8

ห้อง 1 และ 2

ห้อง 3 และ 4

ห้อง 5 และ 6

ห้อง 7 และ 8


ห้อง 1 และ 2

ห้อง 3 และ 4

ห้อง 5 และ 6

ห้อง 7

 

 

ม.4

ม.5 ม.6

ห้อง 1 และ 2

ห้อง 3 และ 4

ห้อง 5 และ 6

ห้อง 7 และ 8
ห้อง 1 และ 2

ห้อง 3 และ 4

ห้อง 5 และ 6

ห้อง 7 และ 8
ห้อง 1 และ 2

ห้อง 3 และ 4

ห้อง 5 และ 6

ห้อง 7 และ 8

ห้อง 9