ข้อมูลการร่วมทำบุญ 
 
 ตัวอย่างข้อมูลจากแผ่นพับ

 

 
[ ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม ]  .  [ หน้าแรกของประกาศเชิญร่วมกิจกรรม ]  .  [ กลับหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย ]  .  [ กลับหน้าแรกโรงเรียนสตรีวัดระฆัง ] .