การประเมินครูต่างชาติที่ทำหน้าที่สอนภาษาต่างประเทศ
 
ระดับชั้นมัธยม 1 ห้อง 1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6 ห้อง 7 ห้อง 8  
                   
ระดับชั้นมัธยม 2 ห้อง 1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6 ห้อง 7    
                   
ระดับชั้นมัธยม 3 ห้อง 1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6 ห้อง 7    
                   
ระดับชั้นมัธยม 4 ห้อง 1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6 ห้อง 7 ห้อง 8  
                   
ระดับชั้นมัธยม 5 ห้อง 1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6 ห้อง 7 ห้อง 8 ห้อง 9
                   
ระดับชั้นมัธยม 6 ห้อง 1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6 ห้อง 7 ห้อง 8 ห้อง 9
 
[ กลับหน้าแรกโรงเรียนสตรีวัดระฆัง ]