เครื่องหมายประจำโรงเรียน
ตรา ระฆังประดับรัศมี  


 
 
พระพุทธรูปประจำโรงเรียน
พระพุทธศรีสุทธิโฆษิต
ธรรมิกะนริทธานุรักษ์มุนินทร์
 


 
 
ดอกไม้ประจำโรงเรียน
ดอกบัวหลวง  


 
 
สีประจำโรงเรียนสตรีวัดระฆัง
น้ำเงิน-เหลือง

น้ำเงิน : ความสุขุม ความมั่นคง ความเข้มแข็ง
เหลือง : ความรุ่งเรือง ความรุ่งโรจน์ ด้วยแสงแห่งธรรม