กิจกรรมการอบรมการใช้ระบบ META VERSE เพื่อสร้างสื่อดิจิตอลโลกเสมือน
วันเสาร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ.2566   เวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ปรีชาสุข

 
       
                 
       
                 
       
                 
       
                 
       
                 
       
                 
       
                 
   
 

PAGE       [ กลับหน้ากิจกรรมหน้าที่ 22 ]       [ กลับหน้าแรกโรงเรียนสตรีวัดระฆัง ] .

จัดทำโดยชุมนุมคอมพิวเตอร์ เว็บเพจดีไซน์ ปีการศึกษา 2565  ( WebPage Desing 2022 )