ชื่อสมาชิก: 1.ปภาวรินทร์ วันตะธรรม 2.พาขวัญ เฉลิมไตรรัตน์ 3.อารยา ไชยรินทร์ 4.ชาลิสา ไหวพริบ 5.เจนนิสา โพธิล่าม

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5