ครูและนักเรียนโรงเรียนสตรีวัดระฆัง
   ร่วมกันทำดอกไม้จันทน์
 
 
 
 
 
 
<กลับสู่หน้ากิจกรรม>    <กลับหน้าแรกโรงเรียน>