โรงเรียนสตรีวัดระฆังได้จัดค่ายเรียนรู้บูรณาการความรู้ให้กับนักเรียนเข้าใหม่ในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560
โดยนำความรู้จากทุกกลุ่มสาระการเรียรรู้มารวมกัน  และเพิ่มเติมความรู้เรื่องท้องถิ่นบริเวณใกล้โรงเรียนที่สำคัญ  เช่น
วัดระฆัง วังหลัง กรมทหารเรือ โรงพยาบาลศิริราช และพิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถานเป็นต้น เชิญชมภาพโดยการคลิ้กที่รูป .

 
       
                 
       
                 
       
                 
       
                 
       
                 
       
 

PAGE    [1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [ กลับหน้ากิจกรรม ]    [ กลับหน้าแรก ส.ร. ] .