กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ได้จัดแสดงผลผลิตโดยฝีมือนักเรียน ซึ่งมีผลงานหลากหลาย ทั้งด้านงานผ้า
งานถักร้อย งานเครื่องแขวน งานอาหาร งานคอมพิวเตอร์ ซึ่งนำมาแสดงในห้องประชุมยลนที เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 60
เชิญทุกท่านรับชมภาพบรรยากาศการแสดงผลงานนักเรียนครั้งนี้ ( คลิ้กที่ภาพเพื่อชมภาพใหญ่ขึ้น )                               .

 
       
                 
       
                 
       
                 
       
                 
       
                 
       
 

PAGE    [1]    [2]    [3]    [ กลับหน้ากิจกรรม ]    [ กลับหน้าแรก ส.ร. ] .