วันที่ 26 ธันวาคม 2557   โรงเรียนสตรีวัดระฆังได้จัดงานกีฬาภายในของนักเรียน (กีฬาสี)  เพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามัย
ให้กับนักเรียน ในส่วนของนักเรียนเองก็ได้รับความสนุกสนานร่วมกับเพื่อนทั้งในห้องเรียนและต่างห้องเรียน ได้แสดงออก
ในสิ่งที่ตนเองอยากทำอย่างสร้างสรรค์และเกิดประโยชน์  กีฬาที่มีในการแข่งขันก็มีหลายอย่างอาทิเช่น บาสเก็ตบอล วิ่ง
วอลเล่ย์บอล แชร์บอล ชักกะเย่อ และกีฬาประเภทหมากกระดาน   นักเรียนต่างมุ่งมั่นกับการแข่งขัน แต่ก็รู้แพ้รู้ชนะรู้อภัย
อย่างไรก็ตามสิ่งที่เป็นจุดสนใจของงาน คงหนีไม่พ้นการแข่งเชียร์ลีดเดอร์ และกองเชียร์ที่ซุ้มสแตนด์นั่นเอง                .

 
       
                 
       
                 
       
                 
       
                 
       
                 
       
 

PAGE     [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [ กลับหน้ากิจกรรม ]   [ กลับหน้าแรก ส.ร. ]