ขอพรจากหลวงพ่อ  
     
  เริ่มออกเดินทาง  
     
  ซ้อมก่อนแข่ง 1  
     
  ซ้อมก่อนแข่ง 2  
     
  สู่วันแข่งขัน  
     
  ภาพวิวต่างประเทศ 1  
     
  ภาพวิวต่างประเทศ 2  
     
     
     
 

กลับสู่หน้าหลัก